Enhet for internasjonale relasjoner tilbyr veiledning innen utveksling. For spørsmål om forhåndsgodkjenning, ta kontakt med studieveileder på aktuelle studieprogram.
Du får bekreftelse på epost når du bestiller veiledning.

Veiledning ved fysisk oppmøte er for tiden ikke mulig pga. flytting til midlertidige lokaler.
_______

NTNU Unit of International Relations offers counseling for exchange studies. For academic or practical questions about preaproval for courses, please contact your advisor at the study programme.
You will get a confirmation when booking a counselling.

In-person counseling is currently not possible due to relocation to temporary locales.

Velg tjeneste

Trinn 1

Veiledning på telefon

 
0

Veiledning v/ videosamtale (Teams/Zoom/Skype)

 
0

Velg medarbeider

Trinn

Velg tidspunkt

Trinn

Legg inn kontaktopplysninger

Trinn

Bekreft avtale

Trinn

Nettbooking systemet er levert av